Boerelegioen Opleiding

Die boerelegioen handhaaf n pro-aktiwe opleiding benadering omdat die weerbaarheid van ons lede vir ons belangrik is en daarom stel ons die hoogste prioriteit op verskillende vlakke van opleiding.

Die gratis weeklikse opleiding sessies is gemik om alle lede 'n persoonlike vlak van weerbaarheid te kry om huis en haard te beskerm en beveilig. Dit dien ook die doel van mobiliseering en bevorder broederskap en die saamstaan tussen lede. 

Daar word ook gereeld gevorderde opleiding in die streke en dorpe aangebied (vir lede se koste) om lede die nodige verdediging en beskerming kennis en vaardighede te gee.Ons bied ook intensiewe en spesialis opleiding vir diegene wat daarby betrokke wil raak. Dit sal deel vorm van die opleiding wat nodig is vir betrokenheid by Boerelegioen se Reaksiemag.Die Boerelegioen bied ook jeugkamp aan sodoende die jong Afrikaners op te skerp en weerbaar te maak teen die totale aanslag wat gemik is om hulle huidge lewe te vermoei en hulle geskiedenis uit te wis.

Close Menu
× Whatsapp Support
×
×

Cart