Eendrag Maak Mag

Stop Plaasaanvalle & -Moorde

Raak aktief betrokke in die stryd!!

 

  


 

Generaal Izak van Zyl is die Boerelegioen se Bevelvoerende Offisier

-: Boere Generaal

Generaal Izak van Zyl se Oproep!

-: Boerelegioen Video – Ons bloed is BOER.

Boerelegioen – Hoekom en Waarom?

Eendrag Maak Mag

Boerelegioen is ‘n passiewe volksverdedigingsbeweging wat die burgery instaat stel om effektief weerstand te bied teen beloofde slagting van wit mense in die RSA asook die beloofde rowing van hulle eiendom.

Die beweging is gefokus op die vorming van burgerlike veiligheidsgroepe wat as eenhede georganiseerde aanvalle van die EFF en die Black First-Land First beweging en ander vyandige organisasies die hoof bied.

Die Boerelegioen is ook gefokus op die vorming van taktiese- en ondersoekeenhede. Hierdie eenhede sal kundigheid aanbied as hulp vir SAPD, Justisie en ander organisasies mbt die identifisering, die opsporing, die verkenning en suksesvolle vervolging van die moordbendes wat ongehinderd voortgaan om onskuldige boere uit te moor in dorpe, stede en plase.

Die Boerelegioen beywer hom om die burgery instaat te stel om in militêre dissiplines onder die bevel en beheer van militêre deskundiges te funksioneer. Derhalwe voor te berei vir periodieke protes aksies en militêre parades waartydens die nodige erkenning gegee sal word aan groepe se bydraes asook individuele bydraes tot die veiligheid en verdediging van die boerevolk.

LIDMAATSKAP

  • Voltooi Raak-Betrokke Vorm
  • Woon Inligtingsessie By
  • Skakel in by Dorpspeleton
  • Dames Skakel in by Vroueklub
  • Doen Induksie-/Beplanningskursus
  • Ondergaan Verskeie Opleidingsessies
  • Raak Weer Fiks (Loop, Draf, Dril, Hindernisbaan)
  • Vestig Kommunikasienetwerk
  • Tree Aan
  • Skakel in by Operasionele Taktiese Ondersoekspan
0
KOMMERSIËLE BOERE
0
PLAASWERKERS
0
BOERE VERMOOR 2016
0
Mil .RSA BEVOLKING
0
BOERE VERMOOR 2017
0
BOERE VERMOOR 2016
0
1 BOER VOED PER DAG
0
PLAASAANVALLE 2017

Volg ons statistieke bladsy waar elke plaasaanval gepubliseer word.

PLAASMOORD STATISTIEKE

Indien jy nie ‘n plaasaanval waarvan jy weet op ons rekords sien nie, rapporteer dit asb aan ons – jou insette word waardeer.

RAPPORTEER PLAASAANVAL/-MOORD 

Word deel van die plan

ONS PLAN

-: Ons neem alles wat die wet ons toelaat en maak dit ons eie en berei ons in lyn met die geopenbaarde bedreiging voor. Dit is ons reg om onsself en ons geliefdes en ons goed te verdedig, veral waar die owerheid oor die algemeen in gebrek bly of onwillig is om dit te doen.

IS JY VOORBEREID?

SEKURITEIT

Verbeter jou sekuriteit – kameras, alarms, trip-wires, ligte, sensors, elektriese heinings.

SELFVERDEDIGING

Is jy vaardig in die hantering van jou wapen en kan jy ‘n aanvaller buite aksie stel? Opleiding onder lede geniet hoë prioriteit.  Sluit aan.

KOMMUNIKASIE

Is jou radionetwerk in plek en kan jy kommunikeer sonder ‘n selfoon?

STRATEGIE

Is jou plan B, C & D in plek in die geval van ‘n aanval op jou of jou gemeenskap?

Sien jy kans om deel te word van hierdie beweging?

-: Word deel van hierdie organisasie se plan en stel jouself beskikbaar om in volksverband te groepeer en organiseer. Skakel in en dien jou volk in die Boerelegioen strukture.

Kliek hier om om ‘n lid te word.

WORD ‘N LID VAN DIE BOERELEGIOEN

Voltooi die vorm om betrokke te raak by die Boerelegioen. Met die invul en stuur van die vorm bevestig jy jou ondersteuning en word jy dadelik ‘n vriend van die Boerelegioen. Vandaar sal ons jou met inligting voorsien om die keuse te maak of jy verder aktief wil inskakel by die strukture van die Boerelegioen al dan nie. Jou betrokkenheid is NODIG! Jou bydrae maak ons net sterker! SALUUT!!

Close Menu