Pay

Boerelegioen – Hoekom en Waarom?

Eendrag Maak Mag

Boerelegioen is ‘n passiewe volksverdedigingsbeweging wat die burgery instaat stel om effektief weerstand te bied teen beloofde slagting van wit mense in die RSA asook die beloofde rowing van hulle eiendom.
Die beweging is gefokus op die vorming van burgerlike veiligheidsgroepe wat as eenhede georganiseerde aanvalle van die EFF en die Black First-Land First beweging en ander vyandige organisasies die hoof bied.
Die Boerelegioen is ook gefokus op die vorming van taktiese- en ondersoekeenhede. Hierdie eenhede sal kundigheid aanbied as hulp vir SAPD, Justisie en ander organisasies mbt die identifisering, die opsporing, die verkenning en suksesvolle vervolging van die moordbendes wat ongehinderd voortgaan om onskuldige boere uit te moor in dorpe, stede en plase.
Die Boerelegioen beywer hom om die burgery instaat te stel om in militêre dissiplines onder die bevel en beheer van militêre deskundiges te funksioneer. Derhalwe voor te berei vir periodieke protes aksies en militêre parades waartydens die nodige erkenning gegee sal word aan groepe se bydraes asook individuele bydraes tot die veiligheid en verdediging van die boerevolk.
Die Boerelegioen is trots om die Boere Besigheids Indeks aan te kondig. Dit is die eerste stap om ons mense te help om onder die verdrukking van BEE en BBBEE uit te kom.  Ons spoor alle besighede in blanke besit aan om op hierdie platform te adverteer (deur hier te klik op die knoppie op die bladsy) en wil ook graag almal aan spoor om hierdie blanke besighede te ondersteun. Ons gaan verdere inisiatiewe uitrol in die komende maande om die ekonomiese vryheid van ons mense te verseker.
Saluut

Raak Betrokke

Ons neem alles wat die wet ons toelaat en maak dit ons eie en berei ons in lyn met die geopenbaarde bedreiging voor. Dit is ons reg om onsself en ons geliefdes en ons eiendom te beskerm, veral waar die owerheid in die algemeen in gebrek bly of onwillig is om dit te doen.
  • Voltooi die lidmaatskap vorm hier

  • Woon inligtingsessies by

  • Skakel in by Dorpspeleton

  • Doen Induksie en Beplanningskursus

  • Ondergaan verskeie opleidingsessies

  • Vestig Kommunikasienetwerk

 Jou bydrae en betrokkenheid maak ons net sterker!

SALUUT